ชินอิมามิยะ → ฟุกุอิโคจูรถแท็กซี่ที่ใช้ร่วมกัน

ออกเดินทางเวลา
19:34 12/07, 2021
cancel
 1. 1
  19:44 - 22:28
  2h 44min JPY 6,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:44
  19:58
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:07
  22:07
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:19
  22:23
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  22:23
  22:28
 2. 2
  19:37 - 22:28
  2h 51min JPY 6,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:37
  19:54
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:07
  22:07
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:19
  22:23
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  22:23
  22:28
 3. 3
  19:37 - 22:28
  2h 51min JPY 5,760 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:37
  19:54
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:00
  20:29
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:38
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คาทาตะ
  堅田
  สถานี
  22:07
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:19
  22:23
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  22:23
  22:28
 4. 4
  19:44 - 22:30
  2h 46min JPY 6,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:44
  19:58
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:07
  22:07
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:26
  22:29
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  22:29
  22:30
 5. 5
  19:34 - 22:28
  2h 54min JPY 84,810
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  19:34
  22:28
zoom bar parts