ชินอิมามิยะ → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

ออกเดินทางเวลา
02:31 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  05:12 - 06:45
  1h 33min JPY 680 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:12
  05:28
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  05:28
  05:38
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:40
  06:20
  ทาการะสูกะ
  宝塚
  สถานี
  出口2(阪急)
  06:20
  06:25
  ทาการะสูกะ(รถบัส)
  宝塚(バス)
  ป้ายรถบัส
  2のりば
  06:28
  06:42
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  06:42
  06:45
 2. 2
  05:12 - 06:45
  1h 33min JPY 900 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:12
  05:28
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:41
  05:48
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:51
  06:13
  ทาการะสูกะ
  宝塚
  สถานี
  出口1
  06:13
  06:18
  ทาการะสูกะ(รถบัส)
  宝塚(バス)
  ป้ายรถบัส
  2のりば
  06:28
  06:42
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  06:42
  06:45
 3. 3
  04:54 - 06:45
  1h 51min JPY 900 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:54
  05:11
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:24
  05:31
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:51
  06:13
  ทาการะสูกะ
  宝塚
  สถานี
  出口1
  06:13
  06:18
  ทาการะสูกะ(รถบัส)
  宝塚(バス)
  ป้ายรถบัส
  2のりば
  06:28
  06:42
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  06:42
  06:45
 4. 4
  05:40 - 06:53
  1h 13min JPY 630 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:40
  05:57
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:09
  06:24
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  西口
  06:24
  06:27
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  06:34
  06:50
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  06:50
  06:53
 5. 5
  02:31 - 03:08
  37min JPY 11,680
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  02:31
  03:08
zoom bar parts