ชินอิมามิยะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
17:49 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  18:15 - 22:39
  4h 24min JPY 15,040 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  18:32
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:37
  18:40
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:50
  21:19
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เกย์เซ็น (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  桂川(福岡県)
  สถานี
  22:09
  อิอิซูกะ
  飯塚
  สถานี
  22:09
  22:39
 2. 2
  18:29 - 22:43
  4h 14min JPY 15,900 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:29
  18:43
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:47
  18:50
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:02
  21:30
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:40
  21:43
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  21:43
  21:50
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  21:55
  22:39
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  22:39
  22:43
 3. 3
  18:22 - 22:43
  4h 21min JPY 15,900 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:22
  18:40
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:45
  18:49
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:02
  21:30
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:40
  21:43
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  21:43
  21:50
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  21:55
  22:39
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  22:39
  22:43
 4. 4
  18:15 - 22:43
  4h 28min JPY 15,790 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  18:32
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:37
  18:40
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:50
  21:19
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  21:19
  21:27
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  1F3番のりば
  21:29
  21:39
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  21:39
  21:42
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  21:57
  22:39
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  22:39
  22:43
 5. 5
  17:49 - 00:54
  7h 5min JPY 203,150
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  17:49
  00:54
zoom bar parts