นิอิกาตะ → ร้านโซบะฮะยะเตะฮาจิโนะเฮะ

ออกเดินทางเวลา
22:25 02/28, 2021
cancel
 1. 1
  23:36 - 08:38
  9h 2min JPY 14,940 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  万代口
  23:36
  23:45
  นิอิกาตะเอกิมาเอะ
  新潟駅前
  ป้ายรถบัส
  16番のりば
  23:45
  05:30
  สถานีเซ็นได ทางออกทิศตะวันออก
  仙台駅東口
  ป้ายรถบัส
  05:30
  05:43
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:40
  08:34
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  08:34
  08:38
 2. 2
  23:36 - 11:03
  11h 27min JPY 13,240 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  万代口
  23:36
  23:45
  นิอิกาตะเอกิมาเอะ
  新潟駅前
  ป้ายรถบัส
  16番のりば
  23:45
  05:22
  ฮิโรเสะโดริอิจิบันโจ
  広瀬通一番町
  ป้ายรถบัส
  05:22
  05:25
  ฮิโรเสะโดริอิจิบันโจ
  広瀬通一番町
  ป้ายรถบัส
  07:03
  09:27
  โมริโอกะสถานีนิชิกุจิ
  盛岡駅西口
  ป้ายรถบัส
  09:27
  09:40
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  09:48
  10:12
  นิโนเฮะ
  二戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:21
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมโทกิ
  目時
  สถานี
  10:59
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  10:59
  11:03
 3. 3
  06:07 - 11:38
  5h 31min JPY 16,180 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  07:45
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:58
  11:34
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  11:34
  11:38
 4. 4
  06:56 - 12:10
  5h 14min JPY 16,180 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  08:34
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:46
  12:06
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  12:06
  12:10
 5. 5
  22:25 - 04:58
  6h 33min JPY 227,900
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  22:25
  04:58
zoom bar parts