นิอิกาตะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

ออกเดินทางเวลา
16:08 06/16, 2021
cancel
 1. 1
  16:24 - 10:01
  17h 37min JPY 13,630 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  18:23
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:34
  19:37
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชุบาตะ
  津幡
  สถานี
  21:21
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  22:39
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  22:39
  22:42
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  07:20
  07:59
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:59
  08:02
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  09:10
  09:43
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  09:50
  10:01
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  10:01
  10:01
 2. 2
  16:09 - 10:01
  17h 52min JPY 13,630 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  16:29
  นิอสึ
  新津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  18:23
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:34
  19:37
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชุบาตะ
  津幡
  สถานี
  21:21
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  22:39
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  22:39
  22:42
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  07:20
  07:59
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:59
  08:02
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  09:10
  09:43
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  09:50
  10:01
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  10:01
  10:01
 3. 3
  17:21 - 12:46
  19h 25min JPY 8,740 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  万代口
  17:21
  17:30
  นิอิกาตะเอกิมาเอะ
  新潟駅前
  ป้ายรถบัส
  16番のりば
  17:30
  22:00
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  22:00
  22:04
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  07:29
  09:27
  สนามบินโนโตะซาโตะยามะ
  のと里山空港
  ป้ายรถบัส
  09:40
  10:02
  กันมาจิ (โนโตโจ)
  上町(能登町)
  ป้ายรถบัส
  11:10
  11:42
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:46
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  12:46
  12:46
 4. 4
  17:21 - 13:01
  19h 40min JPY 9,260 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  万代口
  17:21
  17:30
  นิอิกาตะเอกิมาเอะ
  新潟駅前
  ป้ายรถบัส
  16番のりば
  17:30
  22:00
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  22:00
  22:04
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  07:29
  09:27
  สนามบินโนโตะซาโตะยามะ
  のと里山空港
  ป้ายรถบัส
  09:40
  11:07
  สูสุนาริกันมาเอะ
  すずなり館前
  ป้ายรถบัส
  12:23
  13:01
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  13:01
  13:01
 5. 5
  16:08 - 21:50
  5h 42min JPY 141,370
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  16:08
  21:50
zoom bar parts