นิอิกาตะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
02:58 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  06:07 - 09:28
  3h 21min JPY 16,960 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  07:13
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:19
  09:11
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  09:11
  09:19
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  09:20
  09:24
  丸の内(富山県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:24
  09:28
 2. 2
  07:49 - 10:58
  3h 9min JPY 10,450 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:49
  08:12
  นากาโอกะ
  長岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:28
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  09:39
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:58
  10:38
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  10:38
  10:46
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  10:50
  10:54
  丸の内(富山県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:54
  10:58
 3. 3
  05:17 - 11:04
  5h 47min JPY 4,990 IC JPY 4,990 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:17
  06:31
  นากาโอกะ
  長岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:39
  08:07
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  09:30
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:57
  10:45
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  10:45
  10:53
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  10:55
  11:01
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  11:01
  11:04
 4. 4
  05:17 - 11:06
  5h 49min JPY 4,960 IC JPY 4,930 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:17
  06:31
  นากาโอกะ
  長岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:39
  08:07
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  09:30
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:57
  10:45
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  10:45
  10:51
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:54
  11:00
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  11:00
  11:06
 5. 5
  02:58 - 06:00
  3h 2min JPY 103,020
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  02:58
  06:00
zoom bar parts