นิอิกาตะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
18:18 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  18:53 - 21:14
  2h 21min JPY 10,900 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:53
  20:05
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:23
  21:02
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  21:02
  21:14
 2. 2
  18:32 - 22:10
  3h 38min JPY 5,850 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  万代口
  18:32
  18:40
  นิอิกาตะเอกิมาเอะ
  新潟駅前
  ป้ายรถบัส
  14番のりば
  18:40
  20:50
  ทากาตะเอกิมาเอะ(นิอิกาตะ)
  高田駅前(新潟県)
  ป้ายรถบัส
  20:50
  20:57
  ทากาตะ (จังหวัดนิอิกาตะ)
  高田(新潟県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:05
  21:11
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:21
  21:58
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  21:58
  22:10
 3. 3
  18:32 - 23:54
  5h 22min JPY 4,430 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  万代口
  18:32
  18:40
  นิอิกาตะเอกิมาเอะ
  新潟駅前
  ป้ายรถบัส
  14番のりば
  18:40
  20:50
  ทากาตะเอกิมาเอะ(นิอิกาตะ)
  高田駅前(新潟県)
  ป้ายรถบัส
  20:50
  20:57
  ทากาตะ (จังหวัดนิอิกาตะ)
  高田(新潟県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:05
  21:44
  เมียวโกโกเง็น
  妙高高原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:48
  22:34
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  23:42
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  23:42
  23:54
 4. 4
  18:18 - 21:16
  2h 58min JPY 83,760
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  18:18
  21:16
zoom bar parts