นิอิกาตะ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
04:43 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  06:07 - 11:11
  5h 4min JPY 21,430 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  08:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:21
  10:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:52
  11:01
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  11:01
  11:03
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  11:03
  11:06
  ฮามะโจ(ชิกะ)
  浜町(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  11:06
  11:11
 2. 2
  06:50 - 11:12
  4h 22min JPY 34,500 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  07:15
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  09:10
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:28
  09:31
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  09:55
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  09:55
  10:05
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  10:55
  โอสึเกียว
  大津京
  สถานี
  10:55
  11:00
  เคย์ฮันโอสึเกียว
  京阪大津京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  11:05
  บิวะโคฮามะโอสึ
  びわ湖浜大津
  สถานี
  11:05
  11:12
 3. 3
  06:07 - 11:12
  5h 5min JPY 21,190 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  08:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:21
  10:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  10:55
  โอสึเกียว
  大津京
  สถานี
  10:55
  11:00
  เคย์ฮันโอสึเกียว
  京阪大津京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  11:05
  บิวะโคฮามะโอสึ
  びわ湖浜大津
  สถานี
  11:05
  11:12
 4. 4
  06:50 - 11:14
  4h 24min JPY 34,450 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  07:15
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  09:10
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  09:15
  09:21
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  09:40
  10:30
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  10:30
  10:41
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  10:52
  11:01
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  11:01
  11:14
 5. 5
  04:43 - 11:19
  6h 36min JPY 210,980
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  04:43
  11:19
zoom bar parts