นิอิกาตะ → ตึกสถานีเกียวโต

ออกเดินทางเวลา
23:46 03/01, 2021
cancel
 1. 1
  06:07 - 10:37
  4h 30min JPY 21,020 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  08:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:21
  10:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  10:32
  10:37
 2. 2
  06:07 - 11:17
  5h 10min JPY 21,020 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  08:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:33
  11:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  11:12
  11:17
 3. 3
  08:10 - 12:04
  3h 54min JPY 35,760 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  08:35
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  10:50
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  10:55
  11:01
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  11:10
  12:00
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  12:00
  12:04
 4. 4
  10:50 - 14:24
  3h 34min JPY 36,760 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  11:15
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  13:05
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  13:10
  13:16
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:30
  14:20
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  14:20
  14:24
 5. 5
  23:46 - 06:20
  6h 34min JPY 228,280
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  23:46
  06:20
zoom bar parts