นิอิกาตะ → จุดพักรถ สวนโอลีฟโชโดชิมะ

ออกเดินทางเวลา
11:36 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  12:20 - 21:07
  8h 47min JPY 25,350 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  14:28
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:42
  17:59
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:12
  19:06
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  19:06
  19:19
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  19:30
  20:30
  เจียวโดะชิมะ มินาโตอิเคะดะ
  小豆島池田港
  ท่าเรือ
  20:32
  20:35
  อิเกะดะแผนกอายุรกรรมคลินิก(อิเกะดะท่าเรือมาเอะ)
  池田内科クリニック〔池田港前〕
  ป้ายรถบัส
  20:47
  20:58
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  20:58
  21:07
 2. 2
  12:20 - 21:07
  8h 47min JPY 25,520 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  14:28
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:42
  17:59
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:12
  19:06
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  19:06
  19:11
  สถานีทากามัตสึ
  高松駅(香川県)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  19:14
  19:17
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  19:17
  19:22
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  19:30
  20:30
  เจียวโดะชิมะ มินาโตอิเคะดะ
  小豆島池田港
  ท่าเรือ
  20:32
  20:35
  อิเกะดะแผนกอายุรกรรมคลินิก(อิเกะดะท่าเรือมาเอะ)
  池田内科クリニック〔池田港前〕
  ป้ายรถบัส
  20:47
  20:58
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  20:58
  21:07
 3. 3
  11:50 - 21:07
  9h 17min JPY 45,060 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  12:15
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:05
  14:10
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:52
  15:40
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  15:40
  15:56
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  16:23
  17:59
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:12
  19:06
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  19:06
  19:11
  สถานีทากามัตสึ
  高松駅(香川県)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  19:14
  19:17
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  19:17
  19:22
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  19:30
  20:30
  เจียวโดะชิมะ มินาโตอิเคะดะ
  小豆島池田港
  ท่าเรือ
  20:32
  20:35
  อิเกะดะแผนกอายุรกรรมคลินิก(อิเกะดะท่าเรือมาเอะ)
  池田内科クリニック〔池田港前〕
  ป้ายรถบัส
  20:47
  20:58
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  20:58
  21:07
 4. 4
  14:20 - 22:45
  8h 25min JPY 47,590 IC JPY 47,582 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  16:28
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:37
  16:44
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  17:08
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  17:08
  17:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  18:55
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  19:00
  19:02
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  19:10
  19:50
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  19:50
  19:55
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  20:30
  21:30
  เจียวโดะชิมะ มินาโตอิเคะดะ
  小豆島池田港
  ท่าเรือ
  21:32
  22:45
 5. 5
  11:36 - 21:05
  9h 29min JPY 252,400
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  11:36
  21:05
zoom bar parts