นิอิกาตะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
08:21 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  11:10 - 15:42
  4h 32min JPY 42,610 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  11:35
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  14:05
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  14:39
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  14:39
  14:46
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  14:52
  15:38
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  15:38
  15:42
 2. 2
  11:10 - 16:15
  5h 5min JPY 42,710 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  11:35
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  14:05
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  14:10
  14:16
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ มินามิ
  福岡空港国内線ターミナル南
  ป้ายรถบัส
  14:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  14:58
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  14:58
  15:01
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  15:24
  16:11
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  16:11
  16:15
 3. 3
  11:10 - 16:15
  5h 5min JPY 42,660 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  11:35
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  14:05
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  14:10
  14:16
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  14:39
  14:51
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  14:51
  15:00
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เกย์เซ็น (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  桂川(福岡県)
  สถานี
  15:44
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  15:44
  15:48
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  16:00
  16:11
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  16:11
  16:15
 4. 4
  08:21 - 21:42
  13h 21min JPY 392,700
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  08:21
  21:42
zoom bar parts