นิอิกาตะ → ชิมะโนะสีฤดู

ออกเดินทางเวลา
20:42 02/25, 2021
cancel
 1. 1
  22:36 - 10:58
  12h 22min JPY 28,070 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  万代口
  22:36
  22:45
  นิอิกาตะเอกิมาเอะ
  新潟駅前
  ป้ายรถบัส
  16番のりば
  22:45
  05:57
  เมย์เท็ตสึสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  名鉄バスセンター
  ป้ายรถบัส
  05:57
  06:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  09:39
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  10:35
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  10:35
  10:37
  มาเอะบารุเอะกิคิตะกุจิ
  前原駅北口
  ป้ายรถบัส
  10:44
  10:56
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  10:56
  10:58
 2. 2
  20:52 - 11:00
  14h 8min JPY 26,190 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  万代口
  20:52
  21:00
  นิอิกาตะเอกิมาเอะ
  新潟駅前
  ป้ายรถบัส
  21:00
  22:09
  นากาโอกะอินเตอร์
  長岡インター
  ป้ายรถบัส
  22:20
  05:47
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  05:47
  06:00
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:39
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  09:39
  09:47
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  09:58
  10:58
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  10:58
  11:00
 3. 3
  08:10 - 13:16
  5h 6min JPY 46,140 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  08:35
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:25
  11:25
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:51
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  12:39
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  12:39
  13:16
 4. 4
  08:10 - 13:29
  5h 19min JPY 46,340 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  08:35
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:25
  11:25
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  12:53
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  12:53
  12:55
  มาเอะบารุเอะกิคิตะกุจิ
  前原駅北口
  ป้ายรถบัส
  13:07
  13:18
  ชิมะสกายทาวน์
  志摩スカイタウン
  ป้ายรถบัส
  13:18
  13:29
 5. 5
  20:42 - 10:39
  13h 57min JPY 408,230
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  20:42
  10:39
zoom bar parts