ชินโยโกฮาม่า → จุดชมวิวโอคุระยามะแห่งซัปโปโร

ออกเดินทางเวลา
05:38 04/18, 2021
cancel
 1. 1
  05:41 - 10:26
  4h 45min JPY 39,780 IC JPY 39,780 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  4A口
  05:41
  05:45
  สถานีชินโยโกฮาม่า
  新横浜駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  05:45
  06:20
  ฮาเนดะกูโคไดนิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第2ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  06:20
  06:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  08:30
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  09:20
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  09:20
  09:26
  ชินซัปโปโร
  新さっぽろ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:27
  09:52
  สวนสาธารณะมารุยามะ
  円山公園
  สถานี
  3番口
  09:52
  09:56
  มารุยามะโกเอ็นเอกิมาเอะ
  円山公園駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  10:12
  10:19
  โอกูรายามะJumpเกียวกิโจอิริกุจิ
  大倉山ジャンプ競技場入口
  ป้ายรถบัส
  10:19
  10:26
 2. 2
  05:40 - 10:26
  4h 46min JPY 39,540 IC JPY 39,526 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:40
  05:50
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  06:26
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  06:26
  06:28
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  08:30
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:06
  09:35
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  09:35
  09:41
  ชินซัปโปโร
  新さっぽろ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:41
  10:06
  สวนสาธารณะมารุยามะ
  円山公園
  สถานี
  3番口
  10:06
  10:10
  มารุยามะโกเอ็นเอกิมาเอะ
  円山公園駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  10:12
  10:19
  โอกูรายามะJumpเกียวกิโจอิริกุจิ
  大倉山ジャンプ競技場入口
  ป้ายรถบัส
  10:19
  10:26
 3. 3
  05:40 - 10:26
  4h 46min JPY 39,430 IC JPY 39,421 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:40
  05:48
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  東口
  05:48
  05:54
  เคกีวฮิกาชิคานากาว่า
  京急東神奈川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:54
  05:56
  คานากาว่าชินมาจิ
  神奈川新町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  06:26
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  06:26
  06:28
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  08:30
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:06
  09:35
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  09:35
  09:41
  ชินซัปโปโร
  新さっぽろ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:41
  10:06
  สวนสาธารณะมารุยามะ
  円山公園
  สถานี
  3番口
  10:06
  10:10
  มารุยามะโกเอ็นเอกิมาเอะ
  円山公園駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  10:12
  10:19
  โอกูรายามะJumpเกียวกิโจอิริกุจิ
  大倉山ジャンプ競技場入口
  ป้ายรถบัส
  10:19
  10:26
 4. 4
  05:40 - 10:46
  5h 6min JPY 39,540 IC JPY 39,526 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:40
  05:50
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  06:26
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  06:26
  06:28
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  08:30
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  09:20
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  09:20
  09:26
  ชินซัปโปโร
  新さっぽろ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:27
  09:52
  สวนสาธารณะมารุยามะ
  円山公園
  สถานี
  3番口
  09:52
  09:56
  มารุยามะโกเอ็นเอกิมาเอะ
  円山公園駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  10:30
  10:45
  大倉山ジャンプ競技場
  ป้ายรถบัส
  10:45
  10:46
 5. 5
  05:38 - 23:19
  17h 41min JPY 442,840
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  05:38
  23:19
zoom bar parts