ชินโยโกฮาม่า → ดาวเทียมอิชิโดริยะ

ออกเดินทางเวลา
10:20 08/04, 2021
cancel
 1. 1
  10:54 - 14:53
  3h 59min JPY 10,330 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:54
  11:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  13:32
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:52
  14:23
  สนามบินฮานะมากิ
  花巻空港(東北本線)
  สถานี
  14:23
  14:53
 2. 2
  10:39 - 15:35
  4h 56min JPY 14,090 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:39
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  10:53
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:02
  11:28
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:36
  14:32
  คิทากามิ
  北上
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  14:58
  ฮานามากิ
  花巻
  สถานี
  東口
  14:58
  15:01
  ฮานามากิเอกิมาเอะ
  花巻駅前
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  15:13
  15:33
  คุโรนูม่า(อิวาเตะ)
  黒沼(岩手県)
  ป้ายรถบัส
  15:33
  15:35
 3. 3
  10:29 - 15:35
  5h 6min JPY 14,090 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  10:41
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  11:25
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:36
  14:32
  คิทากามิ
  北上
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  14:58
  ฮานามากิ
  花巻
  สถานี
  東口
  14:58
  15:01
  ฮานามากิเอกิมาเอะ
  花巻駅前
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  15:13
  15:33
  คุโรนูม่า(อิวาเตะ)
  黒沼(岩手県)
  ป้ายรถบัส
  15:33
  15:35
 4. 4
  10:29 - 16:05
  5h 36min JPY 14,290 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  10:41
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  11:25
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:36
  14:32
  คิทากามิ
  北上
  สถานี
  西口
  14:32
  14:40
  คิทากามิเอกิมาเอะ(นิชิกุจิ)
  北上駅前〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  1aのりば
  15:00
  16:03
  คุโรนูม่า(อิวาเตะ)
  黒沼(岩手県)
  ป้ายรถบัส
  16:03
  16:05
 5. 5
  10:20 - 16:53
  6h 33min JPY 220,750
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  10:20
  16:53
zoom bar parts