ชินโยโกฮาม่า → ฮาชิโนะโจ ฟู๊ด-ไวน์

ออกเดินทางเวลา
17:56 05/16, 2021
cancel
 1. 1
  18:00 - 19:40
  1h 40min JPY 5,690 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  18:18
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:28
  19:16
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  19:16
  19:40
 2. 2
  18:00 - 19:47
  1h 47min JPY 5,910 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  18:18
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:28
  19:16
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  19:16
  19:20
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  19:23
  19:34
  ฟุโดมาเอะ(โทจิกิ)
  不動前(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  19:34
  19:47
 3. 3
  18:00 - 20:38
  2h 38min JPY 3,400 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  18:11
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:18
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  20:14
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  20:14
  20:18
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  20:18
  20:25
  ฟุโดมาเอะ(โทจิกิ)
  不動前(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  20:25
  20:38
 4. 4
  17:57 - 20:38
  2h 41min JPY 3,180 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:57
  18:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:18
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  20:14
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  20:14
  20:38
 5. 5
  17:56 - 20:20
  2h 24min JPY 67,340
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  17:56
  20:20
zoom bar parts