ชินโยโกฮาม่า → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
10:48 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  11:35 - 13:52
  2h 17min JPY 7,460 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:35
  11:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:04
  13:40
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  13:40
  13:52
 2. 2
  11:09 - 13:52
  2h 43min JPY 6,590 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  11:21
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:24
  11:53
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:04
  13:40
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  13:40
  13:52
 3. 3
  10:59 - 13:52
  2h 53min JPY 6,590 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:59
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  11:12
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:22
  11:47
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:04
  13:40
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  13:40
  13:52
 4. 4
  10:49 - 13:52
  3h 3min JPY 6,590 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:49
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  11:01
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:12
  11:38
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:04
  13:40
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  13:40
  13:52
 5. 5
  10:48 - 14:04
  3h 16min JPY 88,440
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  10:48
  14:04
zoom bar parts