ชินโยโกฮาม่า → ซึทาญ่า

ออกเดินทางเวลา
08:51 12/04, 2021
cancel
 1. 1
  09:18 - 13:23
  4h 5min JPY 13,640 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:18
  10:39
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:48
  13:10
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  13:10
  13:23
 2. 2
  08:51 - 13:23
  4h 32min JPY 13,640 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:51
  10:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:48
  13:10
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  13:10
  13:23
 3. 3
  09:10 - 13:30
  4h 20min JPY 13,000 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:31
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  10:31
  10:39
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  10:45
  13:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  13:20
  13:30
 4. 4
  09:10 - 13:44
  4h 34min JPY 13,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:31
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  10:31
  10:39
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  10:45
  13:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  13:20
  13:24
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  13:40
  13:43
  ฟุรุอิมาจินามีกุจิ
  古い町並口
  ป้ายรถบัส
  13:43
  13:44
 5. 5
  08:51 - 13:15
  4h 24min JPY 124,980
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  08:51
  13:15
zoom bar parts