ชินโยโกฮาม่า → 31 ไอศกรีมโรมันเมืองโกะโบ

ออกเดินทางเวลา
12:34 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  12:48 - 17:17
  4h 29min JPY 15,840 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  15:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:58
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  16:58
  17:01
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  17:07
  17:11
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริมทางออกทิศตะวันออก
  日高振興局東口
  ป้ายรถบัส
  17:11
  17:17
 2. 2
  12:48 - 17:35
  4h 47min JPY 15,890 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  15:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:58
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  16:58
  17:01
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:34
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริม‧โรมันเมืองมาเอะ
  日高振興局・ロマンシティ前
  ป้ายรถบัส
  17:34
  17:35
 3. 3
  13:10 - 18:48
  5h 38min JPY 15,120 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  15:21
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:29
  15:33
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:38
  17:09
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:23
  18:26
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:31
  18:35
  กาคุมน
  学門
  สถานี
  18:35
  18:48
 4. 4
  14:48 - 19:22
  4h 34min JPY 15,840 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  17:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:15
  19:04
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  19:04
  19:07
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  19:12
  19:16
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริมทางออกทิศตะวันออก
  日高振興局東口
  ป้ายรถบัส
  19:16
  19:22
 5. 5
  12:34 - 19:33
  6h 59min JPY 237,810
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  12:34
  19:33
zoom bar parts