ชินไซบาชิ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
02:27 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  06:11 - 10:04
  3h 53min JPY 9,270 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:11
  06:17
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  06:17
  06:25
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  09:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:21
  09:44
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  09:44
  09:52
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  09:55
  10:01
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  10:01
  10:04
 2. 2
  06:43 - 10:24
  3h 41min JPY 7,400 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:43
  06:49
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  06:49
  06:57
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  09:38
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:46
  10:04
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  10:04
  10:12
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  10:15
  10:21
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  10:21
  10:24
 3. 3
  06:11 - 10:25
  4h 14min JPY 8,470 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:11
  06:17
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  06:17
  06:25
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  09:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  09:13
  09:19
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  09:20
  10:17
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  10:17
  10:25
 4. 4
  06:01 - 10:25
  4h 24min JPY 8,470 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  06:13
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  09:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  09:13
  09:19
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  09:20
  10:17
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  10:17
  10:25
 5. 5
  02:27 - 06:50
  4h 23min JPY 152,030
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  02:27
  06:50
zoom bar parts