ชินไซบาชิ → สถานีริมทาง ฮาวาอิ

ออกเดินทางเวลา
22:49 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  06:01 - 11:36
  5h 35min JPY 3,680 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  06:09
  นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
  中津(Osaka Metro)
  สถานี
  3番口
  06:09
  06:14
  โอซากาอูเมดะ(ลานจอดรถพลาซ่า)
  大阪梅田〔プラザモータープール〕
  ป้ายรถบัส
  06:20
  09:25
  รถโดยสารประจำทางด่วนทตโตริ
  高速バス鳥取
  ป้ายรถบัส
  09:25
  09:32
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  09:34
  10:14
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  10:14
  10:17
  โทมาริเอกิมาเอะ
  泊駅前
  ป้ายรถบัส
  11:01
  11:12
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  11:12
  11:36
 2. 2
  23:02 - 11:36
  12h 34min JPY 6,550 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:02
  23:15
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:29
  01:06
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:10
  07:23
  ซาโยะ
  佐用
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:38
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  08:38
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:34
  10:14
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  10:14
  10:17
  โทมาริเอกิมาเอะ
  泊駅前
  ป้ายรถบัส
  11:01
  11:12
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  11:12
  11:36
 3. 3
  22:52 - 11:36
  12h 44min JPY 5,400 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:52
  22:58
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  22:58
  23:05
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:10
  00:46
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  06:00
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  08:01
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  09:17
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:34
  10:14
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  10:14
  10:17
  โทมาริเอกิมาเอะ
  泊駅前
  ป้ายรถบัส
  11:01
  11:12
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  11:12
  11:36
 4. 4
  07:21 - 12:37
  5h 16min JPY 8,000 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:21
  07:28
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  07:28
  07:36
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:36
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  10:12
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:22
  11:14
  คุระโยชิ
  倉吉
  สถานี
  南口
  11:14
  11:19
  สถานีคุระโยชิ
  倉吉駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  11:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮะวาอิออนเซ็น
  はわい温泉
  ป้ายรถบัส
  12:13
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  12:13
  12:37
 5. 5
  22:49 - 01:58
  3h 9min JPY 94,120
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  22:49
  01:58
zoom bar parts