ชินไซบาชิ → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

ออกเดินทางเวลา
14:04 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  14:12 - 17:53
  3h 41min JPY 10,500 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:12
  14:25
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:38
  16:03
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  16:03
  16:08
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  16:18
  16:48
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  16:48
  17:53
 2. 2
  14:36 - 18:08
  3h 32min JPY 10,500 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:36
  14:49
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:02
  16:23
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  16:23
  16:28
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  16:33
  17:03
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  17:03
  18:08
 3. 3
  15:12 - 18:35
  3h 23min JPY 10,500 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:12
  15:26
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:38
  17:03
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  17:03
  17:11
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  17:14
  17:29
  ฮิโระชิมะฮิกาชิ IC
  広島東インター
  ป้ายรถบัส
  17:29
  18:35
 4. 4
  14:52 - 18:35
  3h 43min JPY 10,500 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:52
  15:05
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:18
  16:54
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  16:54
  17:02
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  17:14
  17:29
  ฮิโระชิมะฮิกาชิ IC
  広島東インター
  ป้ายรถบัส
  17:29
  18:35
 5. 5
  14:04 - 18:01
  3h 57min JPY 112,550
  cancel cancel
  ชินไซบาชิ
  心斎橋
  14:04
  18:01
zoom bar parts