อุเอโนะ → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
10:41 06/17, 2021
cancel
 1. 1
  11:26 - 14:45
  3h 19min JPY 11,880 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:26
  12:51
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:01
  14:10
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  14:30
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  14:30
  14:45
 2. 2
  11:06 - 14:45
  3h 39min JPY 10,760 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:06
  13:44
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  14:30
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  14:30
  14:45
 3. 3
  11:06 - 15:13
  4h 7min JPY 11,020 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:06
  13:44
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  東口
  13:44
  13:50
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:32
  15:05
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  15:05
  15:13
 4. 4
  12:06 - 15:18
  3h 12min JPY 11,450 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:06
  14:55
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  14:55
  14:59
  เท็นโดเอกิมาเอะ
  天童駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:05
  15:10
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  15:10
  15:18
 5. 5
  10:41 - 15:19
  4h 38min JPY 139,780
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  10:41
  15:19
zoom bar parts