อุเอโนะ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
15:37 10/23, 2020
cancel
 1. 1
  15:46 - 18:35
  2h 49min JPY 7,800 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:46
  17:00
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  18:20
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:26
  18:35
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  18:35
  18:35
 2. 2
  16:38 - 19:03
  2h 25min JPY 9,040 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:38
  18:34
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:44
  19:03
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  19:03
  19:03
 3. 3
  18:30 - 20:36
  2h 6min JPY 5,790 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  19:46
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:52
  20:14
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:24
  20:36
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  20:36
  20:36
 4. 4
  15:37 - 19:41
  4h 4min JPY 120,560
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  15:37
  19:41
zoom bar parts