อุเอโนะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
15:25 10/23, 2020
cancel
 1. 1
  15:30 - 18:21
  2h 51min JPY 12,460 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:30
  18:00
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  18:00
  18:08
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  18:10
  18:18
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  18:18
  18:21
 2. 2
  15:30 - 18:26
  2h 56min JPY 12,430 IC JPY 12,400 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:30
  18:00
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  18:00
  18:10
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:14
  18:20
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  18:20
  18:26
 3. 3
  16:30 - 18:56
  2h 26min JPY 12,960 IC JPY 12,930 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:30
  18:34
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  18:34
  18:44
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:44
  18:50
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  18:50
  18:56
 4. 4
  16:30 - 18:56
  2h 26min JPY 12,960 IC JPY 12,930 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:30
  18:34
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  18:34
  18:44
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:44
  18:49
  มารุโนะอุจิ (จังหวัดโทยามะ)
  丸の内(富山県)
  สถานี
  18:49
  18:56
 5. 5
  15:25 - 20:59
  5h 34min JPY 132,150
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  15:25
  20:59
zoom bar parts