อุเอโนะ → อุตสึโนะมิยะ-มินมิน สาขาใหญ่

ออกเดินทางเวลา
09:29 05/14, 2021
cancel
 1. 1
  09:46 - 10:39
  53min JPY 4,450 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:46
  10:28
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  10:28
  10:32
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  10:35
  10:38
  มิยาจีม่าโจจูมนจิ
  宮島町十文字
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  10:38
  10:39
 2. 2
  09:43 - 11:40
  1h 57min JPY 2,150 IC JPY 2,150 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:43
  09:53
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:57
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  11:31
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  11:31
  11:35
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  12番のりば
  11:35
  11:37
  มิยาจีม่าโจจูมนจิ
  宮島町十文字
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  11:37
  11:40
 3. 3
  09:36 - 11:40
  2h 4min JPY 2,150 IC JPY 2,150 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:36
  11:04
  โคกาเนะอิ
  小金井
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:12
  11:31
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  11:31
  11:35
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  6番のりば[または7番のりば]
  11:35
  11:38
  บาบะโจ(โทจิกิ)
  馬場町(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  11:38
  11:40
 4. 4
  10:06 - 12:05
  1h 59min JPY 2,150 IC JPY 2,150 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:06
  11:53
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  11:53
  11:57
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  6番のりば[または7番のりば]
  12:00
  12:03
  บาบะโจ(โทจิกิ)
  馬場町(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  12:03
  12:05
 5. 5
  09:29 - 11:26
  1h 57min JPY 45,050
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  09:29
  11:26
zoom bar parts