อุเอโนะ → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

ออกเดินทางเวลา
18:49 02/27, 2021
cancel
 1. 1
  19:16 - 00:13
  4h 57min JPY 13,800 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  19:21
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:33
  21:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:56
  22:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  22:45
  00:13
 2. 2
  18:50 - 00:13
  5h 23min JPY 13,800 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:50
  18:55
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:03
  21:32
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:56
  22:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  22:45
  00:13
 3. 3
  19:30 - 01:04
  5h 34min JPY 9,510 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  21:54
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:10
  22:57
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:17
  23:36
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  23:36
  01:04
 4. 4
  20:06 - 01:05
  4h 59min JPY 13,800 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:06
  20:11
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:21
  21:56
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:02
  22:32
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  23:37
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  23:37
  01:05
 5. 5
  18:49 - 00:44
  5h 55min JPY 184,740
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  18:49
  00:44
zoom bar parts