อุเอโนะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
08:35 07/26, 2021
cancel
 1. 1
  09:13 - 11:52
  2h 39min JPY 2,160 IC JPY 2,152 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:13
  09:18
  คันดะ (โตเกียว)
  神田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  10:48
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  11:10
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  11:10
  11:13
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:30
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  11:30
  11:37
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:45
  11:51
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  11:51
  11:52
 2. 2
  09:11 - 11:52
  2h 41min JPY 1,990 IC JPY 1,984 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:11
  09:17
  คันดะ (โตเกียว)
  神田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  10:48
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  11:10
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  11:10
  11:13
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:30
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  11:30
  11:37
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:45
  11:51
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  11:51
  11:52
 3. 3
  09:06 - 11:52
  2h 46min JPY 1,990 IC JPY 1,984 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:06
  09:32
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  10:48
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  11:10
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  11:10
  11:13
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:30
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  11:30
  11:37
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:45
  11:51
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  11:51
  11:52
 4. 4
  08:35 - 11:52
  3h 17min JPY 1,990 IC JPY 1,984 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:35
  09:01
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  10:48
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  11:10
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  11:10
  11:13
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:30
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  11:30
  11:37
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:45
  11:51
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  11:51
  11:52
 5. 5
  08:35 - 10:15
  1h 40min JPY 36,000
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  08:35
  10:15
zoom bar parts