อุเอโนะ → ยุโมโตะคัง

ออกเดินทางเวลา
19:59 02/27, 2021
cancel
 1. 1
  20:06 - 23:33
  3h 27min JPY 13,540 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:06
  20:11
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:21
  22:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:52
  23:13
  โอโกโตอนเซ็น
  おごと温泉
  สถานี
  23:13
  23:33
 2. 2
  20:01 - 23:33
  3h 32min JPY 13,540 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:01
  20:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:21
  22:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:52
  23:13
  โอโกโตอนเซ็น
  おごと温泉
  สถานี
  23:13
  23:33
 3. 3
  20:00 - 23:33
  3h 33min JPY 13,540 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:00
  20:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:21
  22:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:52
  23:13
  โอโกโตอนเซ็น
  おごと温泉
  สถานี
  23:13
  23:33
 4. 4
  20:34 - 00:01
  3h 27min JPY 13,540 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:34
  20:39
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:51
  23:06
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:19
  23:41
  โอโกโตอนเซ็น
  おごと温泉
  สถานี
  23:41
  00:01
 5. 5
  19:59 - 01:36
  5h 37min JPY 173,170
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  19:59
  01:36
zoom bar parts