อุเอโนะ → ฮาชิโมโตะยะ

ออกเดินทางเวลา
13:11 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  13:13 - 18:37
  5h 24min JPY 12,280 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:13
  13:21
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  15:09
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  15:09
  15:23
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  15:30
  16:54
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:58
  17:05
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  17:05
  18:37
 2. 2
  13:11 - 18:37
  5h 26min JPY 12,280 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:11
  13:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:33
  15:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  15:14
  15:28
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  15:30
  16:54
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:58
  17:05
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  17:05
  18:37
 3. 3
  13:13 - 19:02
  5h 49min JPY 14,480 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:13
  13:21
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  15:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  17:01
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:06
  17:30
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  17:30
  19:02
 4. 4
  13:13 - 19:35
  6h 22min JPY 12,280 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:13
  13:21
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  15:09
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  15:09
  15:22
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  15:41
  17:01
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:13
  18:03
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  18:03
  19:35
 5. 5
  13:11 - 19:11
  6h 0min JPY 171,680
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  13:11
  19:11
zoom bar parts