Ueno → Kimiidera Temple

ออกเดินทางเวลา
13:32 04/17, 2021
cancel
 1. 1
  14:03 - 18:15
  4h 12min JPY 24,860 IC JPY 24,850 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:03
  14:15
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  14:36
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  14:36
  14:38
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:40
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:02
  17:12
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  17:55
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:57
  18:03
  คิมีอิเดระ
  紀三井寺
  สถานี
  東口
  18:03
  18:15
 2. 2
  14:01 - 18:15
  4h 14min JPY 24,690 IC JPY 24,680 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  14:15
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  14:38
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  14:38
  14:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:40
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:02
  17:12
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  17:55
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:57
  18:03
  คิมีอิเดระ
  紀三井寺
  สถานี
  東口
  18:03
  18:15
 3. 3
  14:11 - 18:46
  4h 35min JPY 15,240 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:11
  14:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  17:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:15
  18:21
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:28
  18:34
  คิมีอิเดระ
  紀三井寺
  สถานี
  東口
  18:34
  18:46
 4. 4
  13:44 - 18:46
  5h 2min JPY 15,240 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:44
  13:49
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:03
  16:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:15
  18:21
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:28
  18:34
  คิมีอิเดระ
  紀三井寺
  สถานี
  東口
  18:34
  18:46
 5. 5
  13:32 - 20:33
  7h 1min JPY 213,560
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  13:32
  20:33
zoom bar parts