อุเอโนะ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
12:29 06/23, 2021
cancel
 1. 1
  12:53 - 18:02
  5h 9min JPY 15,810 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:53
  13:00
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:09
  15:36
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:48
  16:03
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  16:03
  16:10
  นันบะ (สายนันไค)
  なんば〔南海線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:12
  17:11
  วาคายามะชิ
  和歌山市
  สถานี
  17:11
  17:15
  นันไค สถานีวาคายามะชิ
  南海和歌山市駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  17:17
  17:31
  อากิบายามะ
  秋葉山
  ป้ายรถบัส
  17:37
  17:51
  โคโตโนะอุระ
  琴の浦
  ป้ายรถบัส
  17:51
  18:02
 2. 2
  12:51 - 18:13
  5h 22min JPY 15,870 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  12:56
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:09
  15:36
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:48
  16:03
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  16:03
  16:10
  นันบะ (สายนันไค)
  なんば〔南海線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:12
  17:11
  วาคายามะชิ
  和歌山市
  สถานี
  17:11
  17:15
  นันไค สถานีวาคายามะชิ
  南海和歌山市駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  17:17
  17:31
  อากิบายามะ
  秋葉山
  ป้ายรถบัส
  17:37
  18:09
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:09
  18:13
 3. 3
  12:44 - 18:23
  5h 39min JPY 15,540 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:44
  12:49
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:03
  15:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:07
  16:29
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:35
  17:40
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  MIO口
  17:40
  17:45
  JRวาคายามะสถานี〔นิชิกุจิ〕
  JR和歌山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  17:48
  18:13
  โคโตโนะอุระ
  琴の浦
  ป้ายรถบัส
  18:13
  18:23
 4. 4
  14:01 - 18:24
  4h 23min JPY 24,780 IC JPY 24,770 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  14:15
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  14:38
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  14:38
  14:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:40
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:02
  17:12
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  17:55
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:57
  18:08
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  18:08
  18:24
 5. 5
  12:29 - 19:25
  6h 56min JPY 215,340
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  12:29
  19:25
zoom bar parts