อุเอโนะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
20:46 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  21:03 - 09:42
  12h 39min JPY 29,450 IC JPY 29,448 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:03
  21:29
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  21:29
  21:34
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  21:35
  06:35
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  06:35
  06:48
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  08:28
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:38
  08:41
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  08:41
  08:48
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  08:52
  09:38
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:38
  09:42
 2. 2
  04:59 - 10:05
  5h 6min JPY 27,350 IC JPY 27,340 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:59
  05:20
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  05:42
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  05:42
  05:44
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  08:25
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:47
  08:53
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เกย์เซ็น (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  桂川(福岡県)
  สถานี
  09:46
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  09:46
  09:50
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  09:50
  10:01
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:01
  10:05
 3. 3
  21:03 - 10:05
  13h 2min JPY 27,830 IC JPY 27,828 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:03
  21:29
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  21:29
  21:34
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  21:35
  06:35
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  06:35
  06:48
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  08:11
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:26
  08:50
  โอริโอะ
  折尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:20
  โนกาตะ
  直方
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:24
  09:39
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  09:39
  09:43
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  09:50
  10:01
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:01
  10:05
 4. 4
  20:59 - 10:20
  13h 21min JPY 27,830 IC JPY 27,828 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:59
  21:03
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:07
  21:27
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  21:27
  21:32
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  21:35
  06:35
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  06:35
  06:48
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  08:11
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอริโอะ
  折尾
  สถานี
  09:57
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  09:57
  10:01
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  10:05
  10:16
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:16
  10:20
 5. 5
  20:46 - 09:15
  12h 29min JPY 390,980
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  20:46
  09:15
zoom bar parts