อุเอโนะ → ชิมะโนะสีฤดู

ออกเดินทางเวลา
12:28 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  12:33 - 17:33
  5h 0min JPY 31,470 IC JPY 31,460 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:33
  12:47
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:52
  13:08
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  13:08
  13:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  15:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:04
  16:16
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  4番口
  16:16
  16:21
  เท็นจิน 3 โจเมะ
  天神三丁目(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  16:44
  17:31
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  17:31
  17:33
 2. 2
  12:33 - 17:33
  5h 0min JPY 31,440 IC JPY 31,430 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:33
  12:45
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:52
  13:08
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  13:08
  13:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  15:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:19
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  17:06
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  17:06
  17:08
  มาเอะบารุเอะกิคิตะกุจิ
  前原駅北口
  ป้ายรถบัส
  17:10
  17:14
  มาเอบะรุ (ฟุกุโอกะ)
  前原(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  17:14
  17:17
  มาเอบะรุ (ฟุกุโอกะ)
  前原(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  17:23
  17:31
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  17:31
  17:33
 3. 3
  12:28 - 17:33
  5h 5min JPY 31,300 IC JPY 31,290 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:28
  12:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  13:08
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  13:08
  13:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  15:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:04
  16:16
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  4番口
  16:16
  16:21
  เท็นจิน 3 โจเมะ
  天神三丁目(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  16:44
  17:31
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  17:31
  17:33
 4. 4
  12:28 - 17:33
  5h 5min JPY 31,270 IC JPY 31,260 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:28
  12:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  13:08
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  13:08
  13:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:40
  15:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  16:59
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  16:59
  17:01
  มาเอะบารุเอะกิคิตะกุจิ
  前原駅北口
  ป้ายรถบัส
  17:10
  17:14
  มาเอบะรุ (ฟุกุโอกะ)
  前原(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  17:14
  17:17
  มาเอบะรุ (ฟุกุโอกะ)
  前原(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  17:23
  17:31
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  17:31
  17:33
 5. 5
  12:28 - 01:31
  13h 3min JPY 409,580
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  上野
  12:28
  01:31
zoom bar parts