Ueno → Kikuchi Sightseeing Product House

ออกเดินทางเวลา
05:58 05/06, 2021
cancel
 1. 1
  06:44 - 12:03
  5h 19min JPY 42,550 IC JPY 42,540 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  06:58
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:04
  07:26
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  07:26
  07:28
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  09:45
  สนามบินคุมาโมโตะ
  熊本空港
  สนามบิน
  09:50
  09:53
  อาโสะคุมาโมโตะสนามบินเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  10:00
  10:15
  โอสุสถานีทางออกทิศใต้(คุมาโมโตะ)
  大津駅南口(熊本県)
  ป้ายรถบัส
  10:15
  10:18
  ฮิโกะโอสุสถานี(ทางออกทิศเหนือ)
  肥後大津駅〔北口〕
  ป้ายรถบัส
  11:06
  12:03
  คิกุจิออนเซ็นชิมินฮิโรบะมาเอะ
  菊池温泉市民広場前
  ป้ายรถบัส
  12:03
  12:03
 2. 2
  06:39 - 12:03
  5h 24min JPY 42,380 IC JPY 42,370 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:39
  06:59
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:04
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  07:28
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  07:28
  07:30
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  09:45
  สนามบินคุมาโมโตะ
  熊本空港
  สนามบิน
  09:50
  09:53
  อาโสะคุมาโมโตะสนามบินเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  10:00
  10:15
  โอสุสถานีทางออกทิศใต้(คุมาโมโตะ)
  大津駅南口(熊本県)
  ป้ายรถบัส
  10:15
  10:18
  ฮิโกะโอสุสถานี(ทางออกทิศเหนือ)
  肥後大津駅〔北口〕
  ป้ายรถบัส
  11:06
  12:03
  คิกุจิออนเซ็นชิมินฮิโรบะมาเอะ
  菊池温泉市民広場前
  ป้ายรถบัส
  12:03
  12:03
 3. 3
  06:42 - 12:06
  5h 24min JPY 43,340 IC JPY 43,330 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:42
  06:56
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  07:22
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  07:22
  07:24
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  09:45
  สนามบินคุมาโมโตะ
  熊本空港
  สนามบิน
  09:50
  09:53
  อาโสะคุมาโมโตะสนามบินเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  10:05
  10:44
  โตริโจซุจิ
  通町筋(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:44
  10:48
  โตริโจซุจิ
  通町筋(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:59
  12:06
  คิกุจิออนเซ็นชิมินฮิโรบะมาเอะ
  菊池温泉市民広場前
  ป้ายรถบัส
  12:06
  12:06
 4. 4
  11:44 - 16:18
  4h 34min JPY 42,380 IC JPY 42,370 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:44
  11:59
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สนามบินฮาเนดะได3เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  สถานี
  12:17
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  12:17
  12:19
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:55
  14:40
  สนามบินคุมาโมโตะ
  熊本空港
  สนามบิน
  14:45
  14:48
  อาโสะคุมาโมโตะสนามบินเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  15:00
  15:15
  โอสุสถานีทางออกทิศใต้(คุมาโมโตะ)
  大津駅南口(熊本県)
  ป้ายรถบัส
  15:15
  15:18
  ฮิโกะโอสุสถานี(ทางออกทิศเหนือ)
  肥後大津駅〔北口〕
  ป้ายรถบัส
  15:21
  16:18
  คิกุจิออนเซ็นชิมินฮิโรบะมาเอะ
  菊池温泉市民広場前
  ป้ายรถบัส
  16:18
  16:18
 5. 5
  05:58 - 19:44
  13h 46min JPY 433,860
  cancel cancel
  Ueno
  上野
  05:58
  19:44
zoom bar parts