มัตสึโมโตะ → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
16:51 06/14, 2021
cancel
 1. 1
  17:05 - 22:43
  5h 38min JPY 17,530 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:05
  18:00
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:23
  19:35
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:41
  22:09
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  22:09
  22:43
 2. 2
  17:05 - 23:13
  6h 8min JPY 16,760 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:05
  18:00
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:23
  19:35
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:41
  21:27
  โยเนะซาวะ
  米沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:44
  22:30
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:41
  22:58
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  22:58
  23:13
 3. 3
  17:05 - 23:13
  6h 8min JPY 13,250 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:05
  18:00
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:23
  19:35
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:45
  20:52
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:02
  22:15
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:47
  22:58
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  22:58
  23:13
 4. 4
  18:24 - 00:11
  5h 47min JPY 16,480 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  19:31
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:39
  20:50
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:09
  23:26
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:40
  23:56
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  23:56
  00:11
 5. 5
  16:51 - 22:47
  5h 56min JPY 180,500
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  16:51
  22:47
zoom bar parts