มัตสึโมโตะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

ออกเดินทางเวลา
10:14 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  11:05 - 18:31
  7h 26min JPY 13,350 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  11:58
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:08
  13:38
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  13:38
  13:44
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  14:00
  16:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  16:26
  16:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  16:50
  17:23
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  17:23
  18:31
 2. 2
  12:29 - 19:46
  7h 17min JPY 12,750 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  13:49
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:57
  15:19
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  15:19
  15:25
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  15:40
  17:54
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  17:54
  17:57
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  18:05
  18:38
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  18:38
  19:46
 3. 3
  10:41 - 19:46
  9h 5min JPY 10,620 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:41
  11:56
  มินามิโอะทะริ
  南小谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:07
  13:05
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:29
  14:19
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชุบาตะ
  津幡
  สถานี
  16:10
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  17:00
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  17:00
  17:03
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  17:10
  17:44
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  17:44
  17:47
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  18:05
  18:38
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  18:38
  19:46
 4. 4
  10:41 - 19:46
  9h 5min JPY 9,580 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:41
  11:56
  มินามิโอะทะริ
  南小谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:07
  13:05
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  13:44
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:46
  14:36
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:57
  15:19
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  15:19
  15:25
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  15:40
  17:54
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  17:54
  17:57
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  18:05
  18:38
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  18:38
  19:46
 5. 5
  10:14 - 15:45
  5h 31min JPY 120,780
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  10:14
  15:45
zoom bar parts