มัตสึโมโตะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
15:37 06/22, 2021
cancel
 1. 1
  16:04 - 21:35
  5h 31min JPY 6,980 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:04
  16:56
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  18:00
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  18:44
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  18:44
  21:35
 2. 2
  16:04 - 21:59
  5h 55min JPY 7,990 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:04
  16:56
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  18:00
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  19:04
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  19:04
  19:06
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  20:15
  20:41
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  20:41
  21:59
 3. 3
  16:04 - 21:59
  5h 55min JPY 7,630 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:04
  16:47
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:57
  17:27
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:47
  18:22
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  20:11
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  20:11
  20:13
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  20:15
  20:41
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  20:41
  21:59
 4. 4
  18:24 - 23:57
  5h 33min JPY 6,380 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  19:31
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:39
  20:25
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  21:06
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  21:06
  23:57
 5. 5
  15:37 - 18:22
  2h 45min JPY 66,550
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  15:37
  18:22
zoom bar parts