มัตสึโมโตะ → ยุโมโตะคัง

ออกเดินทางเวลา
19:41 02/27, 2021
cancel
 1. 1
  20:31 - 00:47
  4h 16min JPY 9,680 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:31
  22:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:41
  23:15
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:05
  00:27
  โอโกโตอนเซ็น
  おごと温泉
  สถานี
  00:27
  00:47
 2. 2
  20:31 - 00:47
  4h 16min JPY 10,780 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:31
  22:27
  ชิคุสะ
  千種
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:32
  22:37
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:42
  22:48
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:58
  23:31
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:05
  00:27
  โอโกโตอนเซ็น
  おごと温泉
  สถานี
  00:27
  00:47
 3. 3
  22:27 - 06:53
  8h 26min JPY 6,730 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  22:27
  22:30
  มัตสึโมโตะสถานีรถโดยสาร
  松本バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  22:30
  05:53
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  05:53
  06:04
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  06:11
  06:33
  โอโกโตอนเซ็น
  おごと温泉
  สถานี
  06:33
  06:53
 4. 4
  07:04 - 11:07
  4h 3min JPY 9,680 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:04
  09:17
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:41
  10:15
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:26
  10:47
  โอโกโตอนเซ็น
  おごと温泉
  สถานี
  10:47
  11:07
 5. 5
  19:41 - 23:46
  4h 5min JPY 144,130
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  19:41
  23:46
zoom bar parts