มัตสึโมโตะ → Saratoku Ryokan

ออกเดินทางเวลา
17:46 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  17:52 - 05:14
  11h 22min JPY 10,540 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:52
  20:05
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  20:51
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  22:10
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:19
  22:43
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  22:43
  05:14
 2. 2
  17:52 - 05:30
  11h 38min JPY 10,540 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:52
  20:05
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  20:51
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  22:10
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:30
  22:59
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  22:59
  05:30
 3. 3
  17:52 - 06:06
  12h 14min JPY 7,930 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:52
  20:05
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  20:05
  20:17
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  22:18
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:33
  22:39
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:07
  23:35
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  23:35
  06:06
 4. 4
  17:52 - 06:06
  12h 14min JPY 7,930 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:52
  20:05
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  20:05
  20:16
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  20:16
  21:23
  สึ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:45
  22:37
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:43
  22:48
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:07
  23:35
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  23:35
  06:06
 5. 5
  17:46 - 23:26
  5h 40min JPY 136,120
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  松本
  17:46
  23:26
zoom bar parts