มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ) → ฟาร์เมอร์สมารเก็ต ยดเทเกะโปโประ

ออกเดินทางเวลา
00:47 11/28, 2021
cancel
 1. 1
  06:12 - 13:38
  7h 26min JPY 48,800 IC JPY 48,792 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  06:12
  06:19
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:22
  06:33
  มัตสึยาม่าชิเอกิมาเอะ
  松山市駅前
  สถานี
  06:33
  06:35
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  06:41
  06:58
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  06:58
  07:01
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:40
  09:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  09:05
  09:15
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  09:38
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  09:49
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  13:03
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  13:03
  13:38
 2. 2
  06:12 - 13:54
  7h 42min JPY 56,400 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  06:12
  06:19
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:22
  06:33
  มัตสึยาม่าชิเอกิมาเอะ
  松山市駅前
  สถานี
  06:33
  06:35
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  06:41
  06:58
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  06:58
  07:01
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  08:50
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:25
  10:35
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:48
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  11:13
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:18
  12:27
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:19
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  13:19
  13:54
 3. 3
  06:12 - 14:46
  8h 34min JPY 56,670 IC JPY 56,671 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  06:12
  06:19
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:22
  06:33
  มัตสึยาม่าชิเอกิมาเอะ
  松山市駅前
  สถานี
  06:33
  06:35
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  06:41
  06:58
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  06:58
  07:01
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  08:50
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:25
  10:35
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  12:33
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  12:33
  12:38
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  23番のりば
  13:05
  14:13
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  14:13
  14:46
 4. 4
  05:05 - 15:36
  10h 31min JPY 27,730 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:05
  07:51
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:07
  11:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  15:01
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  15:01
  15:36
 5. 5
  00:47 - 14:32
  13h 45min JPY 395,920
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  00:47
  14:32
zoom bar parts