มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ) → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

ออกเดินทางเวลา
04:54 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  06:07 - 10:35
  4h 28min JPY 8,340 IC JPY 8,330 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  06:07
  06:14
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:17
  06:19
  โอเตะมาจิ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  大手町(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:24
  06:43
  ทาคาฮามะ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  高浜(愛媛県)
  สถานี
  06:43
  06:51
  ท่าเรือท่องเที่ยวมัตซึยามา
  松山観光港〔航路〕
  ท่าเรือ
  07:00
  08:08
  ท่าเรือฮิโรชิม่าอุจินะ
  広島宇品港
  ท่าเรือ
  08:10
  08:16
  ฮิโรชิม่าโก (อุจินะ)
  広島港(宇品)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:19
  08:48
  สถานีฮิโรชิม่า (รถไฟสายฮิโรชิม่า)
  広島駅〔広島電鉄〕
  สถานี
  08:48
  08:51
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  20番のりば
  09:01
  09:30
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  09:30
  10:35
 2. 2
  06:07 - 10:35
  4h 28min JPY 8,340 IC JPY 8,330 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  06:07
  06:14
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:17
  06:19
  โอเตะมาจิ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  大手町(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:24
  06:43
  ทาคาฮามะ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  高浜(愛媛県)
  สถานี
  06:43
  06:51
  ท่าเรือท่องเที่ยวมัตซึยามา
  松山観光港〔航路〕
  ท่าเรือ
  07:00
  08:08
  ท่าเรือฮิโรชิม่าอุจินะ
  広島宇品港
  ท่าเรือ
  08:10
  08:16
  ฮิโรชิม่าโก (อุจินะ)
  広島港(宇品)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:19
  08:48
  สถานีฮิโรชิม่า (รถไฟสายฮิโรชิม่า)
  広島駅〔広島電鉄〕
  สถานี
  08:48
  08:51
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  09:14
  09:29
  ฮิโระชิมะฮิกาชิ IC
  広島東インター
  ป้ายรถบัส
  09:29
  10:35
 3. 3
  06:03 - 10:35
  4h 32min JPY 8,340 IC JPY 8,330 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  06:03
  06:10
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:13
  06:14
  โอเตะมาจิ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  大手町(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:24
  06:43
  ทาคาฮามะ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  高浜(愛媛県)
  สถานี
  06:43
  06:51
  ท่าเรือท่องเที่ยวมัตซึยามา
  松山観光港〔航路〕
  ท่าเรือ
  07:00
  08:08
  ท่าเรือฮิโรชิม่าอุจินะ
  広島宇品港
  ท่าเรือ
  08:10
  08:16
  ฮิโรชิม่าโก (อุจินะ)
  広島港(宇品)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:19
  08:48
  สถานีฮิโรชิม่า (รถไฟสายฮิโรชิม่า)
  広島駅〔広島電鉄〕
  สถานี
  08:48
  08:51
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  20番のりば
  09:01
  09:30
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  09:30
  10:35
 4. 4
  06:03 - 10:35
  4h 32min JPY 8,340 IC JPY 8,330 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  06:03
  06:10
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:13
  06:14
  โอเตะมาจิ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  大手町(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:24
  06:43
  ทาคาฮามะ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  高浜(愛媛県)
  สถานี
  06:43
  06:51
  ท่าเรือท่องเที่ยวมัตซึยามา
  松山観光港〔航路〕
  ท่าเรือ
  07:00
  08:08
  ท่าเรือฮิโรชิม่าอุจินะ
  広島宇品港
  ท่าเรือ
  08:10
  08:16
  ฮิโรชิม่าโก (อุจินะ)
  広島港(宇品)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:21
  09:05
  สถานีฮิโรชิม่า (รถไฟสายฮิโรชิม่า)
  広島駅〔広島電鉄〕
  สถานี
  09:05
  09:08
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  09:14
  09:29
  ฮิโระชิมะฮิกาชิ IC
  広島東インター
  ป้ายรถบัส
  09:29
  10:35
 5. 5
  04:54 - 07:38
  2h 44min JPY 76,840
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  04:54
  07:38
zoom bar parts