มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ) → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

ออกเดินทางเวลา
22:52 11/27, 2021
cancel
 1. 1
  06:52 - 10:25
  3h 33min JPY 7,410 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  06:52
  06:59
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:02
  07:04
  โอเตะมาจิ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  大手町(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:12
  07:31
  ทาคาฮามะ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  高浜(愛媛県)
  สถานี
  07:31
  07:39
  ท่าเรือท่องเที่ยวมัตซึยามา
  松山観光港〔航路〕
  ท่าเรือ
  08:00
  08:55
  ท่าเรือคุเระ
  呉港
  ท่าเรือ
  08:57
  09:06
  คุเระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:17
  09:43
  ไคตะอิจิ
  海田市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:47
  10:11
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  10:11
  10:25
 2. 2
  06:50 - 10:25
  3h 35min JPY 7,410 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  06:50
  06:57
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  07:05
  โคมาจิ
  古町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:14
  07:31
  ทาคาฮามะ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  高浜(愛媛県)
  สถานี
  07:31
  07:39
  ท่าเรือท่องเที่ยวมัตซึยามา
  松山観光港〔航路〕
  ท่าเรือ
  08:00
  08:55
  ท่าเรือคุเระ
  呉港
  ท่าเรือ
  08:57
  09:06
  คุเระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:17
  09:43
  ไคตะอิจิ
  海田市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:47
  10:11
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  10:11
  10:25
 3. 3
  06:52 - 10:27
  3h 35min JPY 7,720 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  06:52
  06:59
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:02
  07:04
  โอเตะมาจิ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  大手町(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:12
  07:31
  ทาคาฮามะ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  高浜(愛媛県)
  สถานี
  07:31
  07:39
  ท่าเรือท่องเที่ยวมัตซึยามา
  松山観光港〔航路〕
  ท่าเรือ
  08:00
  08:55
  ท่าเรือคุเระ
  呉港
  ท่าเรือ
  08:57
  09:06
  คุเระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:17
  09:43
  ไคตะอิจิ
  海田市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:47
  10:14
  ไซเจียว
  西条(広島県)
  สถานี
  10:14
  10:17
  สถานีไซเจียว
  西条駅(広島県)
  ป้ายรถบัส
  10:20
  10:26
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  10:26
  10:27
 4. 4
  06:50 - 10:27
  3h 37min JPY 7,720 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  06:50
  06:57
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  07:05
  โคมาจิ
  古町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:14
  07:31
  ทาคาฮามะ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  高浜(愛媛県)
  สถานี
  07:31
  07:39
  ท่าเรือท่องเที่ยวมัตซึยามา
  松山観光港〔航路〕
  ท่าเรือ
  08:00
  08:55
  ท่าเรือคุเระ
  呉港
  ท่าเรือ
  08:57
  09:06
  คุเระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:17
  09:43
  ไคตะอิจิ
  海田市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:47
  10:14
  ไซเจียว
  西条(広島県)
  สถานี
  10:14
  10:17
  สถานีไซเจียว
  西条駅(広島県)
  ป้ายรถบัส
  10:20
  10:26
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  10:26
  10:27
 5. 5
  22:52 - 01:24
  2h 32min JPY 59,960
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  22:52
  01:24
zoom bar parts