Matsue → Aji no Sapporo Onishi

ออกเดินทางเวลา
13:37 08/03, 2021
cancel
 1. 1
  14:41 - 23:05
  8h 24min JPY 53,970 IC JPY 53,962 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Matsue
  松江
  สถานี
  北口
  14:41
  14:45
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  14:45
  15:30
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  15:30
  15:33
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  17:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  17:50
  18:00
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:02
  18:27
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:33
  18:40
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  22:30
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  22:55
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  22:55
  23:05
 2. 2
  13:45 - 23:05
  9h 20min JPY 53,740 IC JPY 53,732 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  Matsue
  松江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  14:31
  โยนาโกะ
  米子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:59
  15:25
  สนามบินโยนาโกะ (สายซาคาอิ)
  米子空港(境線)
  สถานี
  15:25
  15:31
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  17:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  17:50
  18:00
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:02
  18:27
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:33
  18:40
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  22:30
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  22:55
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  22:55
  23:05
 3. 3
  17:56 - 08:18
  14h 22min JPY 56,090 IC JPY 56,079 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  Matsue
  松江
  สถานี
  北口
  17:56
  18:00
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  18:00
  18:35
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:35
  18:38
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  21:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  21:05
  21:15
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:18
  21:41
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:46
  21:52
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  21:52
  22:07
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  22:40
  05:45
  โมริโอกะสถานีนิชิกุจิ
  盛岡駅西口
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  05:45
  05:58
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  06:54
  07:54
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:02
  08:08
  อาโอโมริ
  青森
  สถานี
  東口
  08:08
  08:18
 4. 4
  23:27 - 10:23
  10h 56min JPY 50,240 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Matsue
  松江
  สถานี
  北口
  23:27
  23:30
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  23:30
  06:02
  เซ็นรินิวทาวน์
  千里ニュータウン
  ป้ายรถบัส
  06:02
  06:09
  โมโมยามะได
  桃山台
  สถานี
  南口(東)
  timetable ตารางเวลา
  06:15
  06:19
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  千里中央(北大阪急行電鉄)
  สถานี
  06:19
  06:27
  เซ็นริจูโอ (โอซาก้าโมโนเรล)
  千里中央(大阪モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  06:45
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  09:30
  สนามบินอาโอโมริ
  青森空港
  สนามบิน
  09:35
  09:40
  青森空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:45
  10:19
  ชินมาจิ1โจเมะ
  新町一丁目(青森県)
  ป้ายรถบัส
  10:19
  10:23
 5. 5
  13:37 - 06:06
  16h 29min JPY 472,800
  cancel cancel
  Matsue
  松江
  13:37
  06:06
zoom bar parts