มัตสึเอะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

ออกเดินทางเวลา
17:07 06/22, 2021
cancel
 1. 1
  19:12 - 12:46
  17h 34min JPY 20,640 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  19:12
  19:15
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  19:15
  22:26
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  22:40
  07:01
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  07:01
  07:05
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  07:25
  09:27
  สนามบินโนโตะซาโตะยามะ
  のと里山空港
  ป้ายรถบัส
  09:40
  10:02
  กันมาจิ (โนโตโจ)
  上町(能登町)
  ป้ายรถบัส
  11:10
  11:42
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:46
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  12:46
  12:46
 2. 2
  17:47 - 12:46
  18h 59min JPY 18,500 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  17:47
  17:50
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  17:50
  22:07
  เซ็นรินิวทาวน์
  千里ニュータウン
  ป้ายรถบัส
  22:07
  22:10
  เซ็นรินิวทาวน์
  千里ニュータウン
  ป้ายรถบัส
  22:40
  05:46
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  05:46
  05:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชุบาตะ
  津幡
  สถานี
  07:55
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  09:06
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  09:06
  09:09
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  09:15
  10:02
  กันมาจิ (โนโตโจ)
  上町(能登町)
  ป้ายรถบัส
  11:10
  11:42
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:46
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  12:46
  12:46
 3. 3
  19:12 - 13:01
  17h 49min JPY 21,160 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  19:12
  19:15
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  19:15
  22:26
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  22:40
  07:01
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  07:01
  07:05
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  07:25
  09:27
  สนามบินโนโตะซาโตะยามะ
  のと里山空港
  ป้ายรถบัส
  09:40
  11:07
  สูสุนาริกันมาเอะ
  すずなり館前
  ป้ายรถบัส
  12:23
  13:01
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  13:01
  13:01
 4. 4
  17:11 - 13:01
  19h 50min JPY 18,720 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  17:11
  17:15
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  17:15
  22:10
  สถานีเกียวโต
  京都駅〔烏丸口〕
  ป้ายรถบัส
  23:40
  05:46
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  05:46
  05:50
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  07:25
  09:27
  สนามบินโนโตะซาโตะยามะ
  のと里山空港
  ป้ายรถบัส
  09:40
  11:07
  สูสุนาริกันมาเอะ
  すずなり館前
  ป้ายรถบัส
  12:23
  13:01
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  13:01
  13:01
 5. 5
  17:07 - 01:43
  8h 36min JPY 240,970
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  17:07
  01:43
zoom bar parts