มัตสึเอะ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
11:46 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  13:01 - 20:10
  7h 9min JPY 41,610 IC JPY 41,602 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  13:01
  13:05
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  13:05
  13:50
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  13:50
  13:53
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:35
  15:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  16:00
  16:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  16:38
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:51
  16:59
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:12
  18:39
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:47
  19:08
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  20:10
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  20:10
  20:10
 2. 2
  13:01 - 20:10
  7h 9min JPY 41,810 IC JPY 41,802 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  13:01
  13:05
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  13:05
  13:50
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  13:50
  13:53
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:35
  15:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  16:00
  16:10
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:14
  16:33
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:37
  16:44
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:12
  18:39
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:47
  19:08
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  20:10
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  20:10
  20:10
 3. 3
  11:52 - 21:44
  9h 52min JPY 20,410 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  11:52
  11:55
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  11:55
  15:06
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  15:06
  15:19
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  15:26
  16:46
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:16
  19:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  21:20
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  21:44
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  21:44
  21:44
 4. 4
  11:52 - 21:44
  9h 52min JPY 22,270 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  11:52
  11:55
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  11:55
  15:06
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  15:06
  15:19
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  15:23
  16:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:37
  17:51
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:56
  19:49
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  21:20
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  21:44
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  21:44
  21:44
 5. 5
  11:46 - 20:07
  8h 21min JPY 244,530
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  11:46
  20:07
zoom bar parts