มัตสึเอะ → โคมาจิโนะยะคาตะ

ออกเดินทางเวลา
08:28 11/30, 2021
cancel
 1. 1
  10:36 - 16:52
  6h 16min JPY 36,510 IC JPY 36,504 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  10:36
  10:40
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  10:40
  11:15
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:15
  11:18
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  13:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  13:30
  13:40
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:42
  13:56
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  15:13
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  15:13
  15:16
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  15:30
  16:00
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  16:00
  16:52
 2. 2
  08:45 - 16:52
  8h 7min JPY 35,210 IC JPY 35,204 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  09:33
  โยนาโกะ
  米子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:44
  10:10
  สนามบินโยนาโกะ (สายซาคาอิ)
  米子空港(境線)
  สถานี
  10:10
  10:16
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  12:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  12:50
  13:00
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:02
  13:16
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  15:08
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  15:08
  15:11
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  15:30
  16:00
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  16:00
  16:52
 3. 3
  10:36 - 17:04
  6h 28min JPY 35,490 IC JPY 35,484 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  10:36
  10:40
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  10:40
  11:15
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:15
  11:18
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  13:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  13:30
  13:40
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:42
  13:56
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:17
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  15:44
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  15:44
  15:47
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  15:50
  16:12
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  16:12
  17:04
 4. 4
  08:58 - 18:00
  9h 2min JPY 20,070 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:58
  11:39
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:58
  15:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:14
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  16:14
  16:17
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  16:40
  17:08
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  17:08
  18:00
 5. 5
  08:28 - 18:30
  10h 2min JPY 309,180
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  08:28
  18:30
zoom bar parts