มัตสึเอะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
08:09 07/26, 2021
cancel
 1. 1
  10:21 - 16:12
  5h 51min JPY 37,940 IC JPY 37,926 ต่อรถ 8 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  10:21
  10:25
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  10:25
  11:00
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:00
  11:03
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  13:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  13:30
  13:40
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:42
  13:56
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  14:19
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  14:46
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:54
  15:23
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:24
  15:40
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  15:40
  15:43
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  15:46
  15:56
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  15:56
  16:03
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:05
  16:11
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  16:11
  16:12
 2. 2
  10:01 - 16:12
  6h 11min JPY 37,890 IC JPY 37,876 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  10:01
  10:05
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  10:05
  10:50
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  10:50
  10:53
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:35
  13:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  13:05
  13:15
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  13:40
  เคกีวคาวะซากิ
  京急川崎
  สถานี
  中央口
  13:40
  13:51
  คาวาซากิ
  川崎
  สถานี
  中央東口
  timetable ตารางเวลา
  13:57
  14:39
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:54
  15:23
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:24
  15:40
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  15:40
  15:43
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  15:46
  15:56
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  15:56
  16:03
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:05
  16:11
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  16:11
  16:12
 3. 3
  10:21 - 16:37
  6h 16min JPY 37,650 IC JPY 37,642 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  10:21
  10:25
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  10:25
  11:00
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:00
  11:03
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  13:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  13:30
  13:40
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:42
  13:56
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  14:19
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  14:46
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:54
  15:23
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:24
  15:40
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  15:40
  16:23
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:30
  16:36
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  16:36
  16:37
 4. 4
  08:45 - 16:37
  7h 52min JPY 37,370 IC JPY 37,362 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  09:33
  โยนาโกะ
  米子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:44
  10:10
  สนามบินโยนาโกะ (สายซาคาอิ)
  米子空港(境線)
  สถานี
  10:10
  10:16
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:35
  13:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  13:05
  13:15
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  13:40
  เคกีวคาวะซากิ
  京急川崎
  สถานี
  中央口
  13:40
  13:51
  คาวาซากิ
  川崎
  สถานี
  中央東口
  timetable ตารางเวลา
  13:57
  14:39
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:54
  15:23
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:24
  15:40
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  15:40
  16:23
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:30
  16:36
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  16:36
  16:37
 5. 5
  08:09 - 17:24
  9h 15min JPY 282,620
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  08:09
  17:24
zoom bar parts