มัตสึเอะ → อิเคะบุคุโระPARCO

ออกเดินทางเวลา
14:56 04/12, 2021
cancel
 1. 1
  15:56 - 20:18
  4h 22min JPY 33,870 IC JPY 33,856 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  15:56
  16:00
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  16:00
  16:45
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  16:45
  16:48
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  19:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  19:05
  19:15
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  19:43
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:51
  19:53
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:56
  20:14
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  東口
  20:14
  20:18
 2. 2
  15:56 - 20:21
  4h 25min JPY 33,870 IC JPY 33,856 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  15:56
  16:00
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  16:00
  16:45
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  16:45
  16:48
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  19:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  19:05
  19:15
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  19:43
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:47
  20:17
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  東口
  20:17
  20:21
 3. 3
  15:01 - 21:44
  6h 43min JPY 19,440 IC JPY 19,439 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:01
  17:39
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:58
  21:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:26
  21:42
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  22番口
  21:42
  21:44
 4. 4
  15:01 - 21:52
  6h 51min JPY 19,240 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:01
  17:39
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:58
  21:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:17
  21:48
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  東口
  21:48
  21:52
 5. 5
  14:56 - 23:53
  8h 57min JPY 281,350
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  14:56
  23:53
zoom bar parts