มัตสึเอะ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
20:47 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  23:12 - 07:18
  8h 6min JPY 7,020 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  23:12
  23:15
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  23:15
  05:30
  สถานีรถโดยสารสันโนมิยะ
  三宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  05:30
  05:37
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  05:44
  06:20
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:21
  07:05
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  07:05
  07:18
 2. 2
  23:12 - 07:21
  8h 9min JPY 7,190 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  23:12
  23:15
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  23:15
  05:30
  สถานีรถโดยสารสันโนมิยะ
  三宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  05:30
  05:37
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  05:44
  06:20
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:21
  07:07
  เซเซะ
  膳所
  สถานี
  07:07
  07:12
  เกฮันเซเซะ
  京阪膳所
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:12
  07:15
  ชิมะโนะเซกิ
  島ノ関
  สถานี
  07:15
  07:21
 3. 3
  23:12 - 07:38
  8h 26min JPY 7,020 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  23:12
  23:15
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  23:15
  05:30
  สถานีรถโดยสารสันโนมิยะ
  三宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  05:30
  05:37
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:09
  07:25
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  07:25
  07:38
 4. 4
  23:12 - 07:41
  8h 29min JPY 7,190 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  23:12
  23:15
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  23:15
  05:30
  สถานีรถโดยสารสันโนมิยะ
  三宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  05:30
  05:37
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:09
  07:27
  เซเซะ
  膳所
  สถานี
  07:27
  07:32
  เกฮันเซเซะ
  京阪膳所
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:32
  07:35
  ชิมะโนะเซกิ
  島ノ関
  สถานี
  07:35
  07:41
 5. 5
  20:47 - 00:50
  4h 3min JPY 110,040
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  20:47
  00:50
zoom bar parts