มัตสึเอะ → มันจูโซฮนซัง เก็นราคุ

ออกเดินทางเวลา
21:54 03/01, 2021
cancel
 1. 1
  22:17 - 09:22
  11h 5min JPY 18,650 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  22:17
  22:20
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  22:20
  06:00
  นาโกย่าสถานี(ฮิโระโกจิทางเข้าออก)
  名古屋駅〔広小路口〕
  ป้ายรถบัส
  06:00
  06:15
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  07:13
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:38
  08:03
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  08:55
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  08:55
  08:58
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:11
  09:19
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  09:19
  09:22
 2. 2
  22:17 - 09:43
  11h 26min JPY 18,650 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  22:17
  22:20
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  22:20
  06:00
  นาโกย่าสถานี(ฮิโระโกจิทางเข้าออก)
  名古屋駅〔広小路口〕
  ป้ายรถบัส
  06:00
  06:15
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  08:22
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:47
  09:22
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  09:22
  09:25
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:32
  09:40
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  09:40
  09:43
 3. 3
  22:17 - 09:43
  11h 26min JPY 17,780 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  22:17
  22:20
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  22:20
  06:00
  นาโกย่าสถานี(ฮิโระโกจิทางเข้าออก)
  名古屋駅〔広小路口〕
  ป้ายรถบัส
  06:00
  06:15
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  07:13
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:37
  08:43
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:47
  09:22
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  09:22
  09:25
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:32
  09:40
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  09:40
  09:43
 4. 4
  22:17 - 09:54
  11h 37min JPY 17,780 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  22:17
  22:20
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  22:20
  06:00
  นาโกย่าสถานี(ฮิโระโกจิทางเข้าออก)
  名古屋駅〔広小路口〕
  ป้ายรถบัส
  06:00
  06:15
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  07:13
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:37
  08:43
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:47
  09:22
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  09:22
  09:25
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:45
  09:52
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  09:52
  09:54
 5. 5
  21:54 - 05:49
  7h 55min JPY 247,100
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  21:54
  05:49
zoom bar parts